Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 5

De kennis van het Nederlands bij buitenlanders en de toetsing en certificering ervan, enkele voorlopige opmerkingen

F. Montens en A.G. Sciarone
1985
40 pagina's

Inhoud

1       Inleiding

2       Nederlands als vreemde taal

2.1    Vreemde taalverwerving versus tweede taalverwerving

2.2    Vreemde taalverwerving door Nederlanders

2.3    De ongunstige positie van het Nederlands als vreemde taal

2.4    Het 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal'

2.5    De problematische equivalentie van het 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal'                                                                             1

2.6    De door het 'Certificaat Nederlands als Vreemde Taal' gemeten kennis van het Nederlands als vreemde taal                    1

2.7    De positie van het 'Certificaat Nederlands als Vreemde  Taal' 1

3       Nederlands als tweede taal                                                              1

3.1    De noodzaak van kennis van het Nederlands als tweede taal 1

3.2    De verplichting tot voldoende kennis van het Nederlands             1

3.3    De maatschappelijke context van verplichtstelling van voldoende kennis van het Nederlands                                             2

3.4    Verplichtstelling en wenselijke faciliteiten tot het verwerven van voldoende kennis van het Nederlands                                      2

3.5   Inventarisatie van bestaande faciliteiten                                           2

3.6    Evaluatie van bestaande faciliteiten                                                 3

3.7    Optimaüsatie van faciliteiten                                                            3

4       Toetsing en certificering van Nederlands als tweede taal               3

4.1    Toetsing van voldoende kennis van het Nederlands                       3

4.2    Een 'Certificaat Nederlands als Tweede Taal'                                 3

3