Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 4

Spelling en spellingregeling, inhoudelijke aspecten

J. de Rooij
1985
72 pagina's

Inhoud

1           Inleiding-5

2            Gedane voorstellen tot spellingwijziging- 7

3            Het spellingvraagstuk in de wetenschappelijke literatuur- 11

3.1         Geerts e.a.- 12

3.1.1      Inleiding—12

3.1.2     Argumenten -12

3.1.3     Reacties van de maatschappij - 16

3.1.3.1  De Woordenlijst en wat daaraan voorafging- 17

I overheid- 17

II onderwijs- 17

III schrijvers/journalisten-17

VI ACADEMIES- 17

V  MASSAMEDIA- 17

VI ANDERE GROEPEN-18

3.1.3.2  De voorstellen van de Commissie-Pée/Wesselings- 18

I  OVERHEID- 19

II  ONDERWIJS- 19

III  SCHRIJVERS/jOURNALISTEN-20

IV  ACADEMIES-2I

V  MASSAMEDIA-2I

VI  ANDERE GROEPEN-2I

VII  PUBLIEKE 0PINIE-22

3.1.3.3  Samenvatting - 23

3.2         Booij e.a.-23

3.3         Assink/Verhoeven-25

4            Mogelijke initiatieven tot spellingwijziging - 27

4.1         Opheffing van het verschil ei lij en au/ou- 29

4.2         Opheffing van de regel der gelijkvormigheid - 30

4.3         Werkwoordsvormen - 30

4.3.1      Opheffing van de regel der analogie in werkwoordsvormen-31

4.3.2     Andere interpretatie van de regel der gelijkvormigheid in werkwoordsvormen — 32

4.4         Opheffing van de regel der analogie in samenstellingen met een tussenklank-34

4.5         Regeling van de spelling der bastaardwoorden-36

Bijlage I-43

Bijlage II-55