Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 46

Nederlands als tweede taal in het onderwijs, praktijkbeschrijvingen uit Nederland en Vlaanderen

Redactie: Sjaak Kroon en Ton Vallen.
1995
228 pagina's

Inhoudsopgave

I Nederlands als tweede taal in het onderwijs Achtergronden en uitgangspunten van Nederlandse en Vlaamse praktijkbeschrijvingen 7

Sjaak Kroon en Ton Vallen

II Leerstofplanning in geïntegreerd onderwijs Nederlands als tweede taal Een praktijkbeschrijvirig uit het basisonderwijs in Nederland 21

Annemarie van Oosterbos

III Schoolse taalvaardigheden en Nederlands als tweede taal Een praktijkbeschrijving uit het voortgezet onderwijs in Nederland

Alice van Kalsbeek

IV Intensieve NT2-alfabetisering en Nederlands als tweede taal voor hoogopgeleiden Praktijkbeschrijvingen uit de volwasseneneducatie in Nederland 85

Tineke Bakker-Ringeling, Anne-Mieke Janssen-van Dieten, Marion van Neerven

V Met vallen en opstaan: de introductie van taakgericht taalonderwijs Een praktijkbeschrijving uit het basisonderwijs in Vlaanderen 131

Barbara Linsen

VI Wegen en omwegen naar een grotere taalvaardigheid Nederlands Een praktijkbeschrijving uit het secundair onderwijs in Vlaanderen

Goedele Duran

VII Gevraagd: vakman (m/v) die stiel en baas (m/v) verstaat

Een praktijkbeschrijving uit de volwasseneneducatie in Vlaanderen Piet van Avermaet, Jos Creusen, Heidi De Niel, Ilse Humblet

Lijst van afkortingen 223