Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 47

Verwantschap en verscheidenheid, Het Secundair Onderwijs in Vlaanderen, het Voortgezet Onderwijs in Nederland - een vergelijking


1995
212 pagina's

Afkortingen

Vlaanderen

ASO

algemeen secundair onderwijs

BKLO

buitengewoon kleuteronderwijs

BLO

buitengewoon lager onderwijs

BO

buitengewoon onderwijs

BSO

beroepssecundair onderwijs

BUSO

buitengewoon secundair onderwijs

CDO

centrum voor deeltijds onderwijs

CSBO

centrum voor studie en beroepsoriëntering

DBSO

deeltijds beroepssecundair onderwijs

DVO

dienst voor onderwijsontwikkeling

HOBU

hoger onderwijs buiten de universiteit

HOKT

hoger onderwijs van het korte type

HOLT

hoger onderwijs van het lange type

KNS

kleuternormaalschool

KSO

kunstsecundair onderwijs

LNS

lagere normaalschool

NSKO

nationaal secretariaat van het katholiek onderwijs

OSP

onderwijs voor sociale promotie

PHO

pedagogisch hoger onderwijs

RVS

raad van state

SERV

sociaal-economische raad van Vlaanderen

SO

secundair onderwijs

TO

technisch onderwijs

TSO

technisch secundair onderwijs

VLOR

Vlaamse onderwijsraad

VSO

vernieuwd secundair onderwijs