Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 47

Verwantschap en verscheidenheid, Het Secundair Onderwijs in Vlaanderen, het Voortgezet Onderwijs in Nederland - een vergelijking


1995
212 pagina's

I

Historische schets

Inleiding

Onderwijssystemen en vormingsdoelen zijn maatschappij- en cultuurgebonden. De structuren en het daarbij gevoerde beleid, variëren per type samenleving en pei historische fase. Het secundair onderwijs in Vlaanderen en het voortgezet onderwijs in Nederland maken geen uitzondering op deze historische en cultureel-maatschappelijke 'wetmatigheid'. Beide systemen zijn gekenmerkt door een aan tijd en ruimte gebonden standplaats. Daarom plaatsen we de hier gepresenteerde beschrijving en vergelijking tegen de historische achtergrond die specifiek is voor elk deelsysteem.

We starten deze - beknopte - historische schets met een beschrijving van de situatie vóór 1830, wanneer (een deel van) het huidige België en Nederland voor korte tijd samen deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden. In een tweed* paragraaf volgt de gescheiden ontwikkeling van het secundair en voortgezet ondei wijs in een sterk veranderende samenleving in de 19de en het begin van de 20ste eeuw. De derde paragraaf behandelt de periode van 1920 tot 1960. Deze kenmerkl zich door de explosieve groei van de onderwijsvoorzieningen. In een vierde paragraaf gaan we tenslotte na hoe het huidige onderwijssysteem (vanaf ca. 1965) tot stand is gekomen. De meest recente ontwikkelingen worden hierin kort beschreven.

1 Het secundair/voortgezet onderwijs in Nederland en België vóór 1830

In de geschiedenis van België en Nederland van vóór 1830 maken we onderscheit tussen twee perioden. Vóór 1813 is er sprake van twee gescheiden landen: de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Deze landen komen grotendeels overeen met het huidige Nederland en België. In 1813 worden de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden verenigd in het Koninkrijk der Nederlanden, onder leidin

In dit eerste hoofdstuk schrijven wij 'België' omwille van de niet te scheiden (onderwijs)geschiedeni van de twee landsdelen, Vlaanderen en Wallonië.