Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 48

Beeld van Belezenheid, Over culturele geletterdheid

Red.: Ronald Soetaert en Luc Top
1994
136 pagina's

Inhoud

Ten geleide 9 Woord vooraf 77 Afkortingen 7 7

Hoofdstuk I: Historische schets 21

Inleiding 27

1         Het secundair/voortgezet onderwijs in Nederland en België vóór 1830 27

1.1          Noordelijke Nederlanden: Latijnse en Franse scholen 22

1.2          Zuidelijke Nederlanden: de Latijnse school 22

1.3          Vijftien jaar samen... 23

2         Het secundair/voortgezet onderwijs in België en Nederland tussen 1830 en 1920 23

2.1          België 23

2.2          Nederland 26

3         Het secundair/voortgezet onderwijs in België en Nederland tussen 1920 en 1965 28

3.1          België 29

3.2          Nederland 30

4         Het secundair/voortgezet onderwijs in België en Nederland: het recente verleden (vanaf ca. 1965 tot heden) 33

4.1          België 34

4.2          Nederland 40

5 Een vergelijkende terugblik 45