Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 50

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands


1996
144 pagina's
Let op: een actuele en bijgewerkte versie van deze lijst is te vinden in de lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen op het Taalunieversum.

3 Wijzigingen ten opzichte van de Lijst van Landnamen. 's-Gravenhage 1993 (Voorzetten 41)

De wijzigingen die hieronder staan aangegeven, hebben betrekking op namen v landen, officiële namen, namen van hoofdsteden, bijvoeglijke naamwoorden en inwoneraanduidingen voor zover die voorkomen in de Lijst van Landnamen. 's-Gravenhage 1993 (Voorzetten 41).

Afghanistan

officiële naam: Democratische Republiek Afghanistan hoofdstad: Kabul (N), Kaboel (V)

Andorra

officiële naam: Vorstendom Andorra

Angola

officiële naam: Republiek Angola

Antarctica

zie ook Zuidpoolgebied

Azerbeidzjan

officiële naam: Republiek Azerbeidzjan

Bahama's

officiële naam: Gemenebest van de Bahama's

Bahrein

inwoneraanduiding: Bahreiner/Bahreini

Benin

officiële naam: Republiek Benin

Bosnië-Herzegowina

naam: Bosnië-Herzegovina

officiële naam: Republiek Bosnië-Herzegovina

Brits Territorium in de Indische Oceaan vervalt

Cambodja

officiële naam: Koninkrijk Cambodja

hoofdstad: Phnom-Penh

bijvoeglijk naamwoord: Cambodjaans