Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 50

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands


1996
144 pagina's
Let op: een actuele en bijgewerkte versie van deze lijst is te vinden in de lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen op het Taalunieversum.

Lijst

Legenda

-                  bestaat niet

(N)               vrijwel alleen in Nederland gebruikelijk

(V)               vrijwel alleen in Vlaanderen gebruikelijk

@                 ook het endoniem komt in toenemende mate voor

'zie ook ...'    verwijst naar ook in gebruik zijnde variant

Waar nodig zijn toelichtende termen opgenomen (zoals berg, eiland, gebergte, kloof, landstreek, rivier, schiereiland, stad, woestijn, zeestraat) om aan te geven naar welke objectcategorie de namen verwijzen.