Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 50

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands


1996
144 pagina's
Let op: een actuele en bijgewerkte versie van deze lijst is te vinden in de lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen op het Taalunieversum.

Zuid-Afrika                                                      Suid-Afrika / South Africa

-  Republiek Zuid-Afrika                                  Republiek van Suid-Afrika

Republic of South Africa

-  Pretoria-Kaapstad4)                                      Pretoria - Kaapstad / Capel

-   Zuid-Afrikaans, Zuid-Afrikaan

Drakensbergen                                                   Drakensberge

Kaap de Goede Hoop                                         Kaap die Goeie Hoop

Kaapprovincie                                                    Kaapprovinsie

Oranje Vrijstaat                                                 Vrystaat

De residentiehoofdstad wisselt volgens de seizoenen tussen Kaapstad en Pretoria. Vandaar dat namen in de lijst zijn opgenomen.