Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 10

Enige volkenrechtelijke vragen rond de Nederlandse Taalunie

N. Sybesma-Knol en K. Wellens:
1987
320 pagina's

DEEL1

ALGEMENE INLEIDING

1.1.             Voorwoord                                                                                  1

1.2.             Enkele algemene opmerkingen                                                     1

1.3.            De interpretatie van het Taalunieverdrag                                     1

1.3.1.          Artikel 31                                                                                    1

1.3.2.          Artikel 32                                                                                    1

1.3.3.           Het gebruik van artikelen 31 en 32                                               1

1.4.            Noten                                                                                          2

DEEL 2     VRAGEN EN ANTWOORDEN

2.1.             De Taalunie: intergouvernementeel of supranationaal?                2

2.1.1.          De begrippen "intergouvernementeel" en "supranationaal"            2

2.1.2.          De markantste verschillen; de criteria voor supranationahteit        3

2.1.3. Supranationale elementen in het Verdrag tot oprichting van de Nederlandse Taalunie                                                             3

2.1.4.          Conclusie: De Nederlandse Taalunie is een intergouvernementele internationale organisatie                           6

2.1.5.          Noten                                                                                          6

2.2.             Verhouding tussen het Taalunieverdrag (1980) en het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag (1946)                       7

2.2.1.          Het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht                      7

2.2.2.          De toepassing van de artikelen 59 en 30 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht                      7

2.2.3.           Conclusie                                                                                    8

2.2.4.           Noten                                                                                          8

2.3.            De effecten van de besluiten van het Comité van Ministers op de nationale wetgevingen                                                        9

2.3.1.          Inleiding                                                                                     9

2.3.2.          De voorrang van het volkenrecht op het nationale recht: verdragen en besluiten van internationale organisaties                  9

2.3.3.           De uitvoering van verdragen                                                        9

2.3.4.           De besluiten van het Comité van Ministers                                 10

2.3.5.          De weerslag van besluiten van het Comité van Ministers             11

2.3.6.          Rechtstreekse toepas?eliiklif-id voor besluiten van het Comité van Ministers?                                                          12

2.3.7.          Sanctionering van de besluiten van het Comité van Ministers: wie houdt er toezicht?                                                                13

2.3.8.          Noten                                                                                        13

2.4.            Bevoegdheden van de Nederlandse Taalunie op het gebied van de Jschrijrwijze van de Nederlandse taal                               IA

2.4.1.         De tekst van het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie: artikel 4, b                                                                                  14