Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 12

Witboek vaste boekenprijs, het stelsel van collectieve verticale prijsbinding van boeken in het Nederlandse taalgebied


1987
80 pagina's

Inhoud

1                       Boeken als maatschappelijke en economische produkten ................................................................................. 7

1.1                     Definitie van het boek ................................................................ 7

1.2                    De maatschappelijke betekenis van boeken .............................. 7

1.3                    De economische betekenis van boeken ...................................... 7

2                       Het functioneren van de boekenmarkt .............................. 9

2.1                    De producent/uitgever ................................................................ 9

2.2                    De boekhandel ............................................................................ 9

2.3                    De interne subsidiëring............................................................... 10

2.4                    De taalgebieden zijn één markt .................................................. 12

2.5                    Welke prijsregeling voor de taalgebieden? ................................. 13

3                       Collectieve verticale prijsbinding in Nederland ............. 15

3.1                    Ontheffingen................................................................................ 15

3.2                    Procedures tegen prijsbrekers .................................................... 15

3.2.1                 Het Maxisproces .......................................................................... 15

3.2.2                 Het Eldi-proces ............................................................................ 16

3.2.3                 De Albert Heijn processen........................................................... 16

3.2.4                 Overige processen........................................................................ 17

4                       Collectieve verticale prijsbinding in Vlaanderen ........... 18

4.1                    De Wet ......................................................................................... 18

4.2                    Prijsbinding op collectieve basis in Vlaanderen ........................ 18

4.3                    De rechtspraak ........................................................................... 18

4.3.1                 Op Europees vlak ........................................................................ 18

4.3.2                 Op Belgisch vlak.......................................................................... 18

4.3.2.1              Proces 1979 Club/GB-Inno-BM ................................................... 19

4.3.2.2             Proces maart 1982 FNAC ............................................................ 19

4.3.2.3             Proces mei 1982 FNAC ................................................................ 19

4.4                    Europese oplossing voor België onontbeerlijk............................ 19

5                       Verticale prijsbinding in het Nederlandse taalgebied: Nederland en Vlaanderen ...................................................... 21

Annex 1          Het Franse taalgebied ................................................................. 23

Annex2         Het Engelse taalgebied ............................................................... 25