Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 11

Lessen Nederlands voor anderstalige volwassenen in Vlaanderen en Brussel, een inventarisatie van cursussen naar profiel van cursisten en lesgevers

J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnaerdt
1987
120 pagina's

INHOUD

VOORWOORD: .................................................................................................9

HOOFDSTUK I:

Autochtone en allochtone anderstaligheid in Vlaanderen en Brussel: .........................................................................11-25

1. De evolutie en de etnische structuur van de immigratie .............................. 11

2. De provincie Limburg, de Antwerpse en Gentse agglomeraties, en een aantal kleinere concentraties in Vlaanderen .................................... 16

3. De specificiteit van de Brusselse agglomeratie.............................................20

HOOFDSTUK II:

Een algemeen overzicht van de enquête-resultaten ................................. 26 - 38

Hoofdstuk III:

Het onderwijs in de sociale promotie......................................................... 39-47

HOOFDSTUK IV:

De taallessen Nederlands in de sociaal-culturele sector                             48 - 60

HOOFDSTUK V:

Commerciële centra voor taallessen Nederlands...................................... 61-65

HOOFDSTUK VI:

Eigensoortige initiatieven :.......................................................................66 - 69

1. Talencentra verbonden aan universiteiten ...................................................66

2. Taallessen Nederlands in de vrijetijdsbesteding van het gevangeniswezen ..............................................................................68

CONCLUSIE:........................................................................................... 70-72

BIJLAGEN:

Bijlage 1: Kaart 1: Provincie Limburg .............................................................75

Bijlage 2 : Kaart 2 : Antwerpse agglomeratie................................................. 76

Bijlage 3 : Kaart 3 : Stad Gent.......................................................................... 77

Bijlage 4 : Kaart 4 : De Brusselse agglomeratie .............................................. 78

Bijlage 5 : Kaart 5 : Het Brusselse randgebied................................................ 79

Bijlage 6: Visueel overzicht......................................................................... 80-96

Bijlage 7: Lijst van franstalige initiatieven in het Brusselse.................... 97-98

Bijlage 8: Financiële ondersteuning van het onderwijs voor sociale promotie ..............................................,........................ 99

Bijlage 9 : De sociaal-culturele sector ...................................................... 100-104

Bijlage 10 .B.T.K., D.A.C, en T.W.W...................................................... 105-106

Bijlage 11: Vragenlijst Taalleergangen Nederlands aan anderstaligen in Vlaanderen ..........................................................................107-117