Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 13

Beter één certificaat in de hand...

J. Leman, K. Sergeijssels en W. Geirnaerdt
1988
88 pagina's

1NHOUDSOPGAVE

Voorwoord                                                                                           11

I Inleiding                                                                                              13

II Een handvol voorzetten en andere aanzetten. Een weergave van relevante standpunten naar dit onderzoek toe                  17

III Het profiel van de meerderheid der anderstalige allochtonen in Vlaanderen (en Brussel)                                                35

IV Een onderzoek naar het functioneren van het toetsingssysteem 'Elementair Niveau Nederlands' van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (Louvain-la-Neuve, resp. Nederlandse Taalunie) naar lager geschoolde immigranten toe                                                                                  45

V Twee voorbeelden van hoe het met lager geschoolde anderstaligen in de taallessen Nederlands kan...                                   65

VI Besluit                                                                                                 71

BIJLAGE 1                                                                                          79

BIJLAGE 2 81