Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 14

Lerarenopleiders over literatuurdidactiek, een onderzoek naar de wijze waarop leraren Nederlands in Nederland en Vlaanderen worden voorbereid op het geven van literatuurlessen

T. Janssen, M. Overmaat, N. Rowan [e.a.]
1988
116 pagina's

Inhoudsopgave                                                                                   pagina

1 Inleiding                                                                                     9

2.   Inventarisatie van de overheidsrichtlijnen                                11

2.1  Nederland                                                                     11

2.2  Vlaanderen                                                                   11

2.3  Conclusies                                                                    14

3.   Doel en opzet van het vragenlijstonderzoek                              15

3.1  Doel van het onderzoek                                                15

3.2  Opzet van het onderzoek                                              15

3.3  Dataverzameling                                                          17

4.   Resultaten van het vragenlijstonderzoek                                  18

4.1      Nederland                                                                 18

4.1.1    Achtergrondkenmerken van de respondenten           18

4.1.2   De opleiding tot leraar Nederlands                           19

4.1.3   Het programma literatuurdidactiek                          23

4.1.4 Samenvatting                                                           38

4.2     Vlaanderen                                                               40

4.2.1   Achtergrondkenmerken van de respondenten           40

4.2.2  De opleiding tot leraar Nederlands                           41

4.2.3  Het programma literatuurdidactiek                         44

4.2.4  Samenvatting                                                           57

4.3      Conclusies                                                                 58

5.   Interviews met lerarenopleiders                                               62

5.1  Nederland                                                                    62

5.2  Vlaanderen                                                                  74

6.   Nascholing op het gebied van literatuurdidactiek                    84

6.1  Nederland                                                                    84

6.2  Vlaanderen                                                                  87

6.3  Conclusies                                                                    88

7.    Conclusies en aanbevelingen                                                    90

Literatuur                                                                                 95

Bijlage Ia                                                                                  97
Vragenlijst literatuurdidactiek, Nederlandse versie 1

Bijlage Ib                                                                                 106
Vragenlijst literatuurdidactiek, Vlaamse versie

Bijlage II                                                                                 109 Antwoorden op de enquêtevragen, overzicht van de frequenties