Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 16

Certificaatexamens voor het vreemde-talenonderwijs, een vergelijking tussen een drietal buitenlandse certificaten en het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

S. Verhallen
1988
56 pagina's

INHOUD

Voorwoord                                                                             9

1       Inleiding                                                                               11

2       Beschrijving van de verschillende examens                   13

2.1    Examens van de Cambridge University                                 13

2.2    Examens van het Goethe-Institut                                          19

2.3    Examens van de Alliance Francaise                                       27

2.4    Het "Certificaat Nederlands als Vreemde Taal"                      29

3       Vergelijking van de verschillende examens                    35

3.1    Doelstellingen                                                                        35

3.2    Samenstelling van de toetsen                                                36

3.3    Vereiste kennis van de woordenschat                                    38

3.4    Deelname en resultaten                                                         39

3.5    Cursusmateriaal en invloed van instellingen op leerinhoud 44

3.6    Civiele status en invloed van de overheden                           45

3.7    Problematische equivalentie                                                  46

4       Algemene conclusies                                                          49

Literatuur                                                                            51

Adressen 55