Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 15

Leraren over literatuuronderwijs, verslag van een rondvraag onder leraren Nederlands in Vlaanderen en Nederland naar hun ervaringen en problemen bij het geven van literatuurlessen

J. Thissen, D. Neyts, N. Rowan
1988
144 pagina's

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

2.

De vragenlijst

11

3.

Steekproeftrekking, dataverzameling en respons

13

3.1

Het trekken van de steekproef

13

3.2

Dataverzameling

13

3.3

De respons

14

4.

Resultaten Nederland

16

4.1

Overheidsrichtlijnen

16

4.1.1

Inleiding

16

4.1.2

Literatuuronderwijs

16

4.1.3

Besluit

18

4.2

Enquêteresultaten

18

4.2.1

Deel A. Persoonlijke gegevens

19

4.2.2

Deel B. Literatuuronderwijs algemeen/voorbereiding

20

4.2.3

Deel C. Uitvoering van het literatuuronderwijs

24

4.2.4

Deel D. Evaluatie van de literatuurlessen, nascholing, problemen en suggesties ter verbetering

37

5.

Resultaten Vlaanderen

45

5.1

Overheidsrichtlijnen

45

5.1.1

Inleiding

45

5.1.2

Literatuuronderwijs

46

5.1.3

Besluit

48

5.2

Enquêteresultaten

49

5.2.1

Deel A. Persoonlijke gegevens

49

5.2.2

Deel B. Literatuuronderwijs algemeen/voorbereiding

50

5.2.3

Deel C. Uitvoering van het literatuuronderwijs

54

5.2.4

Deel D. Evaluatie van het literatuuronderwijs, nascholing, problemen en suggesties ter verbetering

66

6.

Vergelijking van de situatie in Vlaanderen en Nederland

74

6.1

Deel A. Persoonlijke gegevens

74

6.2

Deel B. Literatuuronderwijs algemeen/voorbereiding

74

6.3

Deel C. Uitvoering van het literatuuronderwijs

75

6.4            Deel D. Evaluatie van het literatuuronderwijs, nascholing, problemen en suggesties ter