Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 17

Lexicografie en overheid: aanzet tot een woordenboekbeleid

G. Janssens
1988
64 pagina's

Inhoudsopgave

Woord vooraf

1.  Doel en status van de notitie

2.  Woordenboeken en lexicografische projecten in het Nederlandse taalgebied

2.0.     Inleiding

2.1.     De eentalige lexicografie van het Nederlands

2.1.1.    Algemene verklarende woordenboeken

2.1.1.1.   Handwoordenboeken

2.1.1.2.   Zakwoordenboeken

2.1.2.    Spreekwoordenboeken

2.1.3.    Systematische woordenboeken en woordenboeken van synoniemen

2.1.4.    Woordenboeken van vreemde woorden

2.1.5.    Spellingwoordenboeken

2.1.6.    Uitspraakwoordenboeken

2.1.7.    Woordenboeken van afkortingen

2.1.8.    Etymologische en naamkundige woordenboeken

2.1.9.    De historisch-taalkundige lexicografie

2.1.9.1.   Historische woordenboeken en periodewoordenboeken

2.1.9.2.   Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en zijn projecten

2.1.10.  Woordenboeken op individuele auteurs of werken

2.1.11.  Woordenboeken van nieuwe woorden

2.1.12.  Woordenboeken van het Zuidnederlands en van het Surinaams-Nederlands

2.1.13.  De dialectlexicografie

2.1.14.  Terminologische lexica (vakwoordenboeken)

2.1.15. Woordenboeken van slang

2.1.16.  Taalzuiveringswoordenboeken en taalgidsen in woordenboekvorm

2.1.17.  Schoolwoordenboeken en leerwoordenboeken

2.1.18.  Rijmwoordenboeken en puzzelwoordenboeken