Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 18

Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie

L. van de Poll
1988
180 pagina's
Let op: een actuele en bijgewerkte versie van deze bibliografie is te vinden in de Terminologiebibliografie op het Taalunieversum.

Inhoud

Inleiding                                                                                                                9

Verantwoording                                                                                                   11

Lijst van afkortingen                                                                                           14

Lijst van uitgevers                                                                                               16

Bibliografieën                                                                                                      20

Onderwerpsindeling                                                                                             21

A Terininologielijsten                                                                                       25

B Nomenclatuurlijsten                                                                                   113

C Woordenlijsten                                                                                           125

D Terminologie-studies                                                                                   149

Auteursregister                                                                                                  165

Zakenregister                                                                                                     175