Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 19

De Nederlandse Taalunie en de spelling: enige juridische beschouwingen

K. Wellens
1988
82 pagina's

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD                                                                                      9

A.  SPELLING EN HET VERDRAG INZAKE DE NEDERLANDSE TAALUNIE                                                      11

1.   Inleiding                                                                                      11

2.   Voorgeschiedenis                                                                         11

3.   De tekst van het Verdrag   inzake de Nederlandse Taalunie: artikel 4, b                                                               14

B.  DE BEGRIPPEN "SPELLING", "OFFICIËLE SPELLING", "SCHRIJFWIJZE" EN "SPRAAKKUNST"                                     18

1.   Het begrip "spelling"                                                                 18

2.   Het begrip "officieel"                                                                 18

3.   Het begrip "schrijfwijze"                                                            19

4.   Het begrip "spraakkunst"                                                           19

5.   Enkele opmerkingen                                                                  20

C.  DE HUIDIGE SITUATDE OP SPELLINGGEBIED: DE BELGISCHE EN NEDERLANDSE WETGEVING            23

1.   De huidige spellingregeling in Nederland en België             23

1.1.        De Nederlandse spellingregeling                                   23

1.1.1.     De spellingwet van 1947                                                23

1.1.2.     Inventaris van het overig juridisch instrumentarium                                                                24

1.2.        De Belgische spellingregeling                                        25

1.2.1 Het Regentsbesluit van 1946                                          25

1.2.2. Inventaris van het overig juridisch instrumentarium                                                                26

1.3. Enkele algemene opmerkingen over de Nederlandse en Belgische spellingregeling                   27

2.   Beschrijving van het bestaande juridische instrumentarium in Nederland en België                                30 2.1 De Nederlandse rechtsorde                                           31

2.1.1.     De wet (i.c. de Spellingwet-1947)                                  31

2.1.2.     Algemene maatregelen van bestuur (i.c. de Koninklijke Besluiten van 1953, 1954, 1955)                32

2.1.3.     Circulaires (i.c. circulaires 44375 en 9091 van 1955)                                                                        35

2.1.4.     De beschikking van de Minister-President a.i. van 26 augustus 1955, no. 44352                                 37

2.1.5.     Aanvullende regels, opgesteld door een Commissie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, ten aanzien van het gebruik van hoofdletters                                                               38

2.2. De Belgische rechtsorde                                               39

2.2.7. De Regentsbesluiten van 1946 en 1949 (en het Koninklijke Besluit van 1954)                                        39

2.2.2.     De circulaires of ministeriële omzendbrieven                 41

2.2.3.     Het decreet-Vanderpoorten en de huidige toestand                                                                           43