Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 20

Rapport van de Werkgroep ad hoc Spelling


1988
172 pagina's

INHOUD

TEN GELEIDE 7

WOORD VOORAF 13

I          SPELLING VÓÓR DE TAALUNIE 15

1           Officiële spellingregelingen 15

2           Kritiek op de officiële spellingregelingen 20

3           Onderzoek van de spellingproblematiek 27

4           Conclusies 31

II          SPELLING ONDER DE TAALUNIE 33

1           Het Taalunieverdrag 33

1.1        Voorgeschiedenis 33

1.2        Spelling in het Taalunieverdrag 35

2           Activiteiten inzake spelling van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren 37

2.1        Voorgeschiedenis van het advies van 1985 37

2.2        Het advies over de oprichting van een werkgroep voor de spelling 39

2.3        Het Breda-overleg 40

2.4        Instelling van de Werkgroep ad hoc Spelling 42

2.5        Meerjarenperspectief voor een Taaluniebeleid 42

III        WERKZAAMHEDEN VAN DE WERKGROEP AD HOC SPELLING 43

1          Project Inventarisatie spellingvarianten Woordenlijst 45

1.1        Inleiding 45

1.2        Spellingvarianten 46

1.3        Variatie binnen de spelling van enkele fonemen 47

1.3.1     Het foneem M 47

1.3.2     Het foneem/s/ 48

1.3.3     Het foneem hl 49

1.3.4     Het foneem/e/ 50

1.3.5     Het foneem lol 51

1.4        Nut van het verrichte onderzoek voor de spellingcommissie 51