Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 21

Een normatief-pedagogische grammatica voor volwassenen

L. Beheydt en F. Jansen
1989
64 pagina's

26

karakter van de taal wordt in de traditionele terminologie gelijkelijk verdisconteerd. En het 'hinken op twee gedachten' dat de traditionele terminologie onbruikbaar maakt voor modeltheoretische linguïstiek, blijkt juist één van de voordelen voor praktisch pedagogisch gebruik, naast natuurhjk het feit dat de traditionele terminologie ruim verspreid en vrij bekend is.

Concluderend kunnen we dus stellen dat voor een pedagogische grammatica de didactische noden van de gebruiker voorop moeten staan en dat een electische aanbreng in traditionele termen niet hoeft te worden vermeden, als die kan bijdragen tot een beter inzicht in de complexe realiteit van de vreemde-taal-structuur.

2.5 Inventarisatie

Er zijn voor het Nederlands reeds enige eentalige leergrammatica's beschikbaar die samen met de ANS een uitgangspunt kunnen vormen voor een pedagogische grammatica in de vorm zoals hiervoor beschreven.

Op elementair niveau beschikken we over:

M. LANGSTRAAT-MULDER (1985):

Nederlandse grammatica voor buitenlanders. Schoevers, Rijswijk.

F. MONTENS & A.G. SCIARONE (1984): Nederlands voor buitenlanders, (het grammatica-gedeelte: blz. 10-16). Boom Meppel, Amsterdam

Op basisniveau is er:

N. VAN DEN TOORN-DANNER (1984): Kleine Grammatica. Instituut voor de Tropen, Amsterdam.

W. COUMOU, e.a. (1988):

Overzicht Communicatieve Grammatica.

(hoofdstuk 8 in Over de drempel naar sociale redzaamheid).

N.C.B., Utrecht.