Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 21

Een normatief-pedagogische grammatica voor volwassenen

L. Beheydt en F. Jansen
1989
64 pagina's

<o

tie omgevormd tot een andere. Gekloofde zinnen bewijzen bij voorbeeld diensten bij het leren onderscheiden tussen voorzetselvoorwerpen en bijwoordelijke bepalingen:

(5)       Piet wachtte op een nieuwe kans — Waar Piet op wachtte was een nieuwe kans

(6)       Piet wachtte op het tweede perron —

Waar Piet op wachtte was het tweede perron (ongrammaticaal) Het probleem nu is, dat ook de goede gekloofde zin niet aanbevelenswaardig is in stilistisch opzicht. Nominaliseringen met een dubbele nabepaling, splitsingen als (4) en spreektaalconstructies komen niet in aanmerking voor een schoonheidsprijs.

3.4.1.13 Adviesboeken

Het veld van de taaiadviesboeken is nogal onoverzichtelijk, zeker als men het ruim neemt, dus met inbegrip van schrijf- en communicatiehandleidingen. Ik heb twee oudere maar zeer gezaghebbende adviesboeken gekozen (Damsteegt en Hermkens), vier uit de jaren zeventig (Paardekooper en Kempeneers uit België, Renkema en Steehouder e.a. uit Nederland) en drie recente (Van Eijk en Overduin uit Nederland en Gillaerts uit België).

DAMSTEEGT (198012):

In de doolhof van het Nederlands

De doolhof bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt de lezer een alfabetisch geordende lijst met behandeling van normen op woordniveau, zowel lexicale als morfologische (bij voorbeeld de barbaristische bouw van bontgevoerd en de verleden tijd van zweren) kwesties. Daarna behandelt Damsteegt beknopt veel voorkomende fouten in de schrijftaal. Hij maakt daarbij ruim gebruik van begrippen uit de grammatica. Die grammaticale termen worden uitgelegd in deel 2, dat uit een inleiding in de Nederlandse grammatica met veel eenvoudige voorbeelden bestaat, gevolgd door de regels voor spelling en interpunctie.

HERMKENS (19744):

Verzorgd Nederlands

Dit boekje is voor leraren en docenten bedoeld. In elk hoofdstuk wordt een taalprobleem besproken. Hermkens maakt veel werk van de verantwoording van zijn adviezen. De uitleg is uitvoerig en grondig, met veel aandacht voor grensgevallen en subtiele betekenisverschillen. Hermkens geeft soms het dringende advies een constructie te vermijden. De adviezen zijn duidelijk, al moet de lezer veel voorkennis hebben. Zo gebruikt hij onbekommerd termen als finaal geïnterpreteerd, conjuncte constructie.