Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 21

Een normatief-pedagogische grammatica voor volwassenen

L. Beheydt en F. Jansen
1989
64 pagina's

Inhoud

Inleiding

2                        Een normatief-pedagogische grammatica voor anderstaligen ]

2.1                     Inleiding                                                                                                         ]

2.2                     Een normatieve grammatica voor volwassen allochtonen                            ]

2.3                     Variatie in de grammatica                                                                             1

2.4                     Doelgroep                                                                                                        1 2.4.1. Niveaus                                                                                                           1

2.4.2                  Contrastief                                                                                                     2

2.4.3                  Leergrammatica                                                                                            2

2.4.4                  Theoretisch kader                                                                                          2

2.5                     Inventarisatie                                                                                                2

2.6                     Conclusies en aanbevelingen                                                                         c

3                        Een normatief-pedagogische grammatica voor Nederlands-taligen                                                                                                           3

3.1 Inleiding                                                                                                         3

3.2 Normen voor taalgebruik                                                                              3

3.3 Een normatieve grammatica voor volwassen autochtonen                          3

3.3.1 Beperking tot professionele taalgebruikers                                                  3

3.3.2 Eisen aan de grammatica                                                                              3

3.3.3 Aparte Belgische behoeften?                                                                         3

3.3.4 Past de normatief-pedagogische grammatica binnen de taakstelling van de Taalunie?                                                                                            3

3.3.5 Kanttekeningen bij een pedagogische opzet                                                 3

3.4 Inventarisatie van aanbod en behoeften                                                       3

3.4.1 Het aanbod van grammatica's en adviesboeken                                           3

3.4.1.1 Nederland en België                                                                                      3

3.4.1.1.1 Inleiding                                                                                                         3

3.4.1.1.2 Grammatica's                                                                                                 3

3.4.1.1.3 Adviesboeken                                                                                                 4

3.4.1.2 Frankrijk, Engeland en Duitsland                                                                4

3.4.1.3 Conclusie                                                                                                        4

3.4.2 De behoefte aan grammaticale informatie                                                    4

3.4.2.1 Inleiding                                                                                                         4

3.4.2.2 Doelstelling van de enquête                                                                          4

3.4.2.3 Resultaten                                                                                                      4

3.4.2.4 Conclusie                                                                                                        4

3.5 Conclusies en aanbevelingen                                                                         5

3.5.1 Conclusies                                                                                                       5

3.5.2 Aanbevelingen                                                                                                E

Bijlage I

Bijlage II

Bibliografie