Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 24

Aanzet tot een grammaticaal woordenboek

R. Devos en L. Beheydt
1989
92 pagina's

UITGEBREID

De keuze tussen DOEN en MAKEN is niet altijd meteen duidelijk. Heel wat uitdrukkingen met DOEN en MAKEN zijn idiomatisch.

Hieronder volgt een alfabetische üjst van uitdrukkingen met doen en maken

DOEN

MAKEN

doen alsof

afstand doen van

een belofte doen

een beroep doen op

zijn best doen (om)

iemand iets cadeau doen

de correspondentie doen

deugd doen

dienst doen als

een dutje doen

een eed doen

(een) genoegen doen

zijn woord gestand doen

het goed doen

de groeten doen

zijn haar doen

er iets (...) aan kunnen

doen/iets doen aan een inspanning doen een/de kamer(s) doen een kuur doen kwaad doen moeite doen (om) te niet doen

een onderzoek doen (naar) een opvoering doen met opzet doen pijn doen iemand pijn doen (een) plezier doen zijn plicht doen een poging doen aan politiek doen het rustig aan doen geen slag doen op slot doen aan sport doen

een aanmerking maken

aanspraak maken op

aanstalten maken om

(iets) afhandig maken

een afspraak maken

(zijn) bed maken

een bedenking maken

een beweging maken

brokken maken

drukte maken

gebruik maken van

(een) geluid maken

haast maken

herrie maken

(iem.) het hof maken

zich illusies maken

jacht maken op

van kant maken

kennis maken met

een keuze maken

een koffer maken

(het) kort maken

een kruis maken over

een landing maken

lawaai maken

zich meester maken van

korte metten maken met

misbruik maken van

muziek maken

noodzakelijk maken

nuttig maken

overuren (lange uren) maken

plaats maken

een plan maken

plezier maken

een praatje maken

pret maken