Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 34

De Nederlandse taal en letteren in een Europa zonder binnengrenzen (een inventarisatie)

Redactie: E. Baeten, S. Overfeldt. Eindredactie: E. Nordlohne
1991
88 pagina's

Inhoud

Ter inleiding 13

I Het EEG-Verdrag en de taal, de letteren en het theater 18

1. De bevoegdheid van de Europese Gemeenschap tot het voeren van een cultuurbeleid 18

2. De algemene verdragsbepalingen en de uitzonderingsmogelijkheden 19

2.1 Het vrije verkeer van goederen (Douane-unie) 20

2.2 Het vrije verkeer van werknemers, de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten 22

2.3 Regels voor de ondernemingen in verband met de mededinging 24

2.4 Steunmaatregelen van de staten 25

3. Het EEG-Verdrag en cultuur 26

3.1 De huidige situatie 26

3.2 Het non-discriminatiebeginsel 28

3.3 Een cultuurparagraaf 31

II De interne markt en het gebruik en de kennis van het Nederlands 35

1. Het gebruik en de kennis van het Nederlands binnen de Taalunieregio 35

1.1 Taaleisen 35

1.2 Welke onderwijstaal? 36

1.3 Migranten en intercultureel onderwijs 37

1.4 Onderwijs Nederlands voor anderstaligen 37

1.5 Nederlands voor anderstaligen en het Certificaat Nederlands 38

2. Het bevorderen van de kennis van het Nederlands buiten de Taalunieregio 38

2.1 De universitaire neerlandistiek extra muros 39

2.2 Het overige onderwijs Nederlands buiten de Taalunieregio 41

2.3 Het Certificaat Nederlands als vreemde taal 41

2.4 Het LINGUA-programma 42

2.5 Een meer globale en gecoördineerde actie 44

3. Het gebruik van het Nederlands bij de Europese instellingen 45

III De interne markt en de letteren 50

1. Letteren: markt en overheid 50

2. Huidige moeilijkheden en een somber toekomstscenario bij wijze van voorbeeld 51

3. Eurosellers en de positie van de eigen uitgevers 55

4. Het BTW-tarief 56