Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 39

Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie: aanvullingen


1993
86 pagina's
Let op: een actuele en bijgewerkte versie van deze bibliografie is te vinden in de Terminologiebibliografie op het Taalunieversum.

Toelichting

Deze publikatie is in de eerste plaats bedoeld ter aanvulling van de Bibliografie van de vakterminologie, die in 1988 door het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie (SaNT) van de Nederlandse Taalunie (NTU) is gepubliceerd (Voorzet 18, L. van de Poll, Bibliografie van lijsten met Nederlandstalige vakterminologie; uitgegeven door Stichting Bibliographia Neerlandica, Den Haag; distributie in België: Uitgeverij UGA, Stijn Streuvelslaan 73, 8501 Kortrijk-Heule).

Zij bevat gegevens over nieuwe terminologiebestanden en woordenlijsten die van 1988 tot eind 1991 in ons taalgebied beschikbaar zijn gekomen en over oudere bestanden die niet in Voorzet 18 waren opgenomen. De bibliografische gegevens staan in het Corpus, waarvan de ordening overeenkomt met die van Voorzet 18, met dien verstande dat de gegevens zijn samengevoegd per onderwerp. De letters A, B, C en D van de code verwijzen naar de aard van het bestand (terminologie, nomenclatuur, woordenlijst, scriptie). Het Auteursregister en het Zaakregister, die op het Corpus volgen, maken het mogelijk de gegevens op te zoeken per auteur en per trefwoord. Voor het onderwerpenregister zelf wordt verwezen naar Voorzet 18.

De gegevens uit deze publikatie zijn ook opgenomen in een databankprogramma NTUBIB, dat op diskette verkrijgbaar is bij het SaNT. Deze databank wordt geregeld bijgewerkt en bevat de laatste gegevens die bij het SaNT bekend zijn.

Het databankprogramma NTUBIB is tevens geschikt om eigen informatie over bronnen van vakterminologie op te slaan. Uiteraard zal het SaNT het zeer op prijs stellen als u deze eigen gegevens ter kennis van het SaNT wilt brengen zodat ze in een volgende versie van NTUBIB kunnen worden opgenomen.

Door samenwerking kunnen we NTUBIB verder uitbouwen, terwijl ook de gegevens van de oorspronkelijke Bibliografie in een databank zullen worden verwerkt. Informatie van de gebruikers is welkom op het volgende adres:

Nederlandse Taalunie SaNT

Stadhoudersplantsoen 2 2517 JL Den Haag Nederland