Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 6

Het Nederlands in de instellingen van de Europese Gemeenschap

W. Duthoy
1986
56 pagina's

1

Inleiding

11

1.1

Opdracht en werkwijze

11

1.2

Indeling van het rapport

12

2

Probleemstelling

14

3

De officiële regeling van het taalgebruik

16

3.1

Verordening nr. 1 uit 1958

16

3.2

Opmerkingen bij Verordening nr. 1 uit 1958

18

3.2.1

De werktalen

19

3.2.2

De vertolking

19

3.2.3

Vaagheid

20

4

Het taalgebruik in de praktijk

21

4.1

Vertaling versus vertolking

21

4.2

Het Europees Parlement

21

4.2.1

Vertaling

21

4.2.2

Vertolking

22

4.2.2.1

Omvang van de tolkencabines

22

4.2.2.2

Het rendement van de tolkencabines

23

4.2.2.2.1

De meertaligheid van de tolken

23

4.2.2.2.2

Serviceverlening in de tolkencabines

24

4.2.3

Het taalgebruik in het Parlement in de praktijk

25

4.2.4

Het rapport-Nyborg over het gebruik van de talen

27

4.3

De Raad van Ministers

29

4.4

De Europese Commissie

31

4.4.1

De omvang van de vertaalafdelingen

31

4.4.2

Vertolking

32

4.4.2.1

Omvang van de tolkencabines

32

4.4.2.2

Het rendement van de tolkencabines

34

4.4.2.2.1

De meertaligheid van de tolken

34

4.4.2.2.2

Serviceverlening in de tolkencabines

35

4.4.3

Het taalgebruik bij de vertolking

37

5

Argumenten voor een beperkter taalgebruik

39

5.1

Babylonische spraakverwarring

39

5.2

Budgettaire argumenten

40

6

Motieven voor de meertaligheid van de gemeenschap

44

7

Het formele standpunt van de Belgische en Nederlandse overheid

46

8

Conclusie

48

9

De Nederlandse Taalunie en het Nederlands in de EG

49

9.1

Aanbevelingen

49

9.2

Voorgenomen beleid

50

10

Nawoord

51

11

Bibliografie

53