Voorzetten online | Taalunieversum

Voorzetten online

Zoeken naar:

Voorzetten 42

Het Nederlands in de niet-taalvakken

Redactie: René Appel
1993
172 pagina's

Inhoud

1 Het Nederlands in de niet-taalvakken;

Inleiding 9

René Appel

2 Olievlekken en vetspetters; 20 jaar Nederlands in de niet-taalvakken 13

Bart van der Leeuw

Sectie I: De rol van taal bij het leren op school: beschrijving van een analyse

3 Taalgebruik in de klas: Zijn daar nog vragen over? 27

Rita Rymenans & Veerle Geudens

4 Het samenspel van vakinhoud en taal in leerboeken: Problemen en oplossingen 49

J. Lowyck & L. Vanmaele

Sectie II: De rol van vaktaal bij het verwerven van vakkennis: leren door praten

5 Zo kan meneer Van Dale nog vaak lang blijven wachten; Enkele ideeën over taalgebruik en wiskunde-onderwijs 67

Bart Vandenberghe (m.m.v. Linda Verkimpe)

6 Vaktermen inbedden in levend taalgebruik 99

H.H. ten Voorde

7 Taal en het leren van natuurkunde 115

P.L. Lijnse

Sectie III: De rol van taalbeleid bij de implementatie van een gewenste didactiek

8 Het gaat niet alleen om het 'wat', maar ook om het 'hoe'; Over nascholing en taalbeleid in het Voortgezet Onderwijs 129

Carola van der Voort

9 Taalbeleid in de praktijk van het beroepsonderwijs 143

Anne van der Hout en Liesbeth Wynans