Luistertaal

Samen met diverse kennisinstellingen in Nederland en Vlaanderen heeft de Taalunie een positionpaper over luistertaal geschreven voor de Skills Agenda van de Europese Commissie. Met luistertaal kan meertaligheid op een laagdrempelige manier worden bevorderd en dat komt ook het gebruik en de positie van het Nederlands in Europa ten goede. U kunt het positionpaper hier lezen in het Nederlands, Engels, Frans en Duits.

  • Nederlands: Positionpaper (inzake de Skills Agenda van de Europese Commissie (11 mei 2016))
  • Engels: Position paper (on the European Commission’s Skills Agenda (11 May 2016))
  • Frans: Exposé de position (relatif à la stratégie pour les compétences de la Commission européenne (Le 11 mai 2016))
  • Duits: Positionspapier (zur Skills Agenda der Europäischen Kommission (11. Mai 2016))

Indien u het positionpaper mee wenst te onderschrijven, dan kunt u mailen naar Mieke Smits, msmits@taalunie.org.

If you would like to endorse the position paper, please mail Mieke Smits, msmits@taalunie.org.

Si vous souhaitez approuver l’exposé de position, s’il vous plaît envoyer Mieke Smits, msmits@taalunie.org.

Wenn Sie möchten das Positionspapier zu unterstützen, schreiben Sie bitte an Mieke Smits, msmits@taalunie.org.

Voorlopig overzicht van onderschrijvers, provisional list of signers, liste provisoire des signataires, vorläufige Liste der Unterzeichner.

12 oktober 2017