Bronnen Onderwijstermenlijst

Auteurs teksten over schoolloopbaan

De teksten over de schoolloopbaan in Nederland en Vlaanderen zijn van Jan T'Sas, de teksten over de schoolloopbaan in Suriname zijn van Lila Gobardhan. De belangrijkste bronnen waarvan gebruik is gemaakt bij het opstellen van de termenlijst staan hieronder opgesomd.

1. Geschreven bronnen


Vlaanderen

 • Brochure Onderwijs in Vlaanderen. Een brede kijk op het Vlaamse onderwijslandschap. - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, 2001
 • Vlaams Eurydice rapport 2001. Overzicht van het onderwijsbeleid en de onderwijsorganisatie in Vlaanderen. J.G. Verhoeven & L. Dom. - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, Afdeling Beleidscoˆrdinatie, 2002.
 • Brochure Onderwijsontwikkelingen. - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, 2001.
 • Brochure Het centrum voor leerlingenbegeleiding: een nieuwe aanpak. - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, 1999.
 • Brochure Gelijke onderwijskansen voor elk kind... scholen maken er werk van! - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, 2002.

Nederland

 • Het Nederlandse basisonderwijs: kennen en kiezen. - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 2002.
 • De basisschool. Gids voor ouders en verzorgers 2002-2003. - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 2002.
 • Het voorgezete onderwijs. Gids voor ouders en verzorgers 2002-2003. - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 2002.
 • Informatiedossier over het Nederlandse onderwijssysteem 2001 Eurydice. - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 2001.

Suriname

 • Suriname. Education Sector Study. - Chapman, David, W. and Levens, Marie, E.,Washington DC : Acad. For Ed. Development, 1997.
 • Proposal for the Suriname Basic Education Improvement Project. Marie Levens, 2000.
 • Concept Surinaams Educatief Plan. Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, 2002.
 • Concept Sectorplan Onderwijs. Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, 2004.
 • Onderwijs als sleutel tot maatschappelijke vooruitgang. Een taal- en onderwijsgeschiedenis van Suriname, 1651-1975. Gobardhan-Rambocus, L., Zutphen: Walburg Pers, 2001.

Vlaanderen en Nederland

 • Brochure Kerndoelen en eindtermen. Resultaten van een vergelijkende analyse van de Nederlandse kerndoelen basisvorming en de Vlaamse eindtermen eerste graad secundair onderwijs. - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, DVO / Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, SLO, 2001.

2. Websites


Nederland

Vlaanderen

12 april 2013