Onderzoeksrapporten

2019

2017


Eerste herhalingsonderzoek Staat van het Nederlands

In 2018 is het eerste herhalingsonderzoek van de Staat van het Nederlands uitgevoerd. Hierbij ligt de focus op een aantal specifieke deelgebieden binnen het sociaal verkeer, het online gebruik en de wetenschap.

Lees hier het nieuwsbericht met een overzicht van de resultaten (2019). 

Met dit herhalingsonderzoek is het mogelijk om ontwikkelingen en tendensen in het talengebruik op te volgen en te bekijken waar eventueel nieuwe beleidsmaatregelen nodig zijn om de positie van het Nederlands te behouden of te verstevigen. Met deze eerste herhaling zal meer aandacht worden besteed aan talige variatie binnen het Nederlands en al dan niet erkende streektalen, en zullen voor het eerst ook de talenkeuzes in Suriname worden geïnventariseerd.

Het onderzoek naar de ‘Staat van het Nederlands’ wordt in opdracht van de Taalunie uitgevoerd door het Meertens Instituut in Nederland en Friesland, de Universiteit Gent in Vlaanderen en Brussel, en het Instituut voor de Opleiding van Leraren in Suriname.

Wilt u graag deelnemen aan dit onderzoek? Meld u dan hier aan.

We willen met het onderzoek zo veel mogelijk mensen bereiken. Maar we willen met name jongeren, ouderen en van huis uit niet-Nederlandstaligen oproepen om zich aan te melden. 


Meer informatie

17 september 2019