Taal- en onderwijsachterstand

Taalforum - logo

Het Taalforum is een expertisenetwerk dat zich bezighoudt met taalachterstand in het onderwijs. De kernvraag is:

Hoe kan de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen met een onderwijsachterstand zodanig verbeterd worden dat hun kans op schoolsucces vergroot?

Het Taalforum brengt inzichten over dit thema in kaart. Ook wil het Taalforum overleg en informatie-uitwisseling rond dit thema stimuleren.

Alle informatie over taal- en onderwijsachterstand op deze website staat in vraag-antwoordvorm. Vanuit iedere vraag kan men doorklikken naar gerelateerde vragen. Zo worden vragen over taal- en onderwijsachterstand steeds in een groter perspectief geplaatst.

Voor wie?

Het Taalforum wil een brug slaan tussen theorie en praktijk. Op termijn moet deze website zowel een houvast bieden aan leerkrachten, als aan beleidsmakers, materiaalmakers, onderwijsbegeleiders, studenten...
» Meer over opzet en werkwijze van het Taalforum


Taalforumspel

Er is een pakket ontwikkeld waarmee docenten/lectoren Nederlands uit de lerarenopleiding basisonderwijs de Taalforum-website in hun lessen kunnen betrekken: het Taalforumspel.
» Lees meer

 

3 december 2014