Taal en toegang

Hoe maken we het Nederlands voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen met een communicatieve beperking of een bijzondere aandoening?

De Taalunie wil het Nederlands optimaal laten benutten door mens en maatschappij, ook door doelgroepen voor wie het Nederlands niet altijd even gemakkelijk toegankelijk is, bijvoorbeeld voor mensen met een communicatieve beperking.

De Taalunie brengt partijen bij elkaar, bijvoorbeeld om doelgroepen in contact te brengen met talige producten die hen kunnen ondersteunen in hun taalgebruik en ontwikkelaars van talige producten meer inzicht te bieden in de behoeftes en wensen van doelgroepen. Op die manier zorgt de Taalunie ervoor dat doelgroepen worden geholpen, bestaande talige producten worden gebruikt en nieuwe talige producten worden ontwikkeld, ook in het Nederlands.

Op dit moment heeft de Taalunie al initiatieven genomen en ondersteund om de doelgroep van blinden en slechtzienden gemakkelijker gebruik te laten maken van het Nederlands. Op korte termijn wil de Taalunie eveneens initiatieven ontwikkelen voor de doelgroep van doven en slechthorenden. Ook andere doelgroepen zijn natuurlijk van harte welkom.

Hebt u ook ideeën om het Nederlands toegankelijker te maken?
De Taalunie brengt partijen graag bij elkaar. Stuur een e-mail naar info@taalunie.org

13 oktober 2017