Taalvaardigheid Nederlands van vertalers

Vertaler

Welke competenties zijn cruciaal voor vertalers bij het bereiken van een hoge taalvaardigheid Nederlands? En op welke manieren kunnen vertaalopleidingen en de beroepspraktijk deze competenties verhogen? Deze vragen staan centraal op een expertbijeenkomst die de Taalunie organiseert over de taalvaardigheid Nederlands van vertalers.

Aansluiting beroepspraktijk

Vertaaldiensten merken dat de taal van de nieuwe generatie vertalers verschilt van die van vorige generaties. De woordenschat, stijl en register die jonge vertalers gebruiken, sluiten soms onvoldoende aan op de veeleisende beroepspraktijk. De Taalunie zet sinds enkele jaren in op de verhoging van de taalvaardigheid in het Hoger Onderwijs, waar het vertaalonderwijs vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van uitmaakt.  Daarom wil de Taalunie samen met de vertaalsector en het vertaalonderwijs nadenken over de taalvaardigheid Nederlands van vertalers, en over de aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk.

Enquête

In de eerste fase zal er door middel van een enquête worden gevraagd naar de meningen en ervaringen uit de vertaalsector over de taalvaardigheid van de nieuwe generatie vertalers. 

Expertbijeenkomst

De enquêteresultaten zijn gebruikt bij de voorbereiding van een Nederlands-Vlaamse expertbijeenkomst rond dit onderwerp op 27 juni 2019. De bijeenkomst richtte zich op de vaardigheden die nodig zijn voor correct, communicatief en creatief schrijven en er zullen concrete oplossingen en vervolgstappen worden voorgesteld.

Lees hier het verslag van de expertbijeenkomst. Een terugblik met de belangrijkste conclusies en vervolgstappen.

Deze expertbijeenkomst werd georganiseerd door de Taalunie samen met ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen en de Universiteit Utrecht en wordt ondersteund door het Platform Taalbeleid in het Hoger Onderwijs.

10 december 2019