Zandboek readspeaker test

Een raadselachtig verkeersbord.
Wat is er 'mis' met dit bord?

‘Brug open, motor af’, ‘Vaart minderen spaart kinderen’. Opschriften op verkeersborden om weggebruikers aan te sporen tot veilig gedrag moeten natuurlijk kort en bondig geformuleerd worden. Meestal worden die korte zinnen goed begrepen, maar uit een kleine rondvraag onder studenten en collega’s blijkt dat het (in Nederland) met één bord misgaat: dat met de tekst ‘Op slot, buit eruit!’ Hoe komt dat?
Kamer opruimen

Om te begrijpen waarom het misgaat met het ‘buit eruit’-bord, moeten we terug naar het soort zinnetjes dat we in onze kindertijd allemaal wel gehoord hebben:

    Als je meegaat boodschappen doen, dan krijg je wat lekkers.
    Als je je kamer niet opruimt, dan krijg je geen zakgeld.

Ieder kind begrijpt dat de eerste zin een belofte is en de tweede een dreigement. Het zijn zogeheten voorwaardelijke zinnen: het eerste deel is een voorwaarde voor het tweede deel. Vergelijkbare aansporingen moeten ook vaak in het verkeer worden overgebracht, maar borden bieden te weinig ruimte voor lange als-dan-zinnen. Daarom kiezen de makers van die borden voor andere constructies, zoals ‘Brug open, motor af’. Dat lijken twee losse mededelingen, maar de boodschap is wel degelijk voorwaardelijk: als de brug openstaat, dan moet de motor af.

 

Seminarium_nvt_2012_programma_0.pdf: ReadSpeaker Lees voor

15 februari 2017