Pamflet toetsing NT2 en het Europees referentiekader

Toetsen en examens hebben altijd zowel onderwijskundig als maatschappelijk belang gehad. Aan de uitslag van toetsen en examens worden vaak consequenties verbonden die even goed verstrekkend, als voor de hand liggend kunnen zijn. En iedere keer opnieuw zullen de betrokkenen en de verantwoordelijken zich weer moeten afvragen of de beslissing die genomen wordt naar aanleiding van de toetsuitslag, de juiste is en in overeenstemming met doel, vorm en niveau of moeilijkheid van de toets. Dat is de ethische kant van toetsing; die is erg verbonden met het maatschappelijk belang. Aan toetsing zitten ook veel inhoudelijk aspecten. Die zijn vooral verbonden met onderwijsinhoudelijke kwesties.

Toetsen in het algemeen en NT2-toetsen in het bijzonder krijgen de laatste tijd steeds meer belangstelling van politici. Voor van alles en nog wat moeten toetsen worden ingezet, soms voor doeleinden waar velen van betwijfelen of toetsen er wel geschikt voor zijn (bij voorbeeld om het taalniveau van kleuters te laten vastleggen). Overigens is er niets mis met al die belangstelling voor NT2-toetsen. Er gaat heel veel geld om in het NT2-onderwijs; grote groepen mensen besteden veel tijd aan die NT2-verwerving. Scholen, cursisten, gemeenten, werkgevers, beroepsopleiders, etc, ze willen allen graag weten wat de opbrengst is van al die inspanningen en de meesten willen ook graag een deugdelijk bewijs van het bereikte niveau na al die inspanningen.

Toetsdeskundigen, onderwijskundigen en toegepaste-taalkundigen in Nederland en Vlaanderen krijgen allen op verschillende momenten met inhoudelijke en ethische kanten van NT2-toetsontwikkling te maken krijgen. De inhoudelijke aspecten komen op conferenties en in de vakliteratuur voldoende aan de orde. Echter, de maatschappelijke kwesties kunnen vaak niet direct met betrokkenen worden besproken: in veel gevallen zullen de politici de dialoog met de deskundigen niet direct, maar indirect via de ambtenaren (op zowel gemeentelijk/stedelijk niveau als de hogere overheidsniveaus).

Het Platform NT2 voor Volwassenenonderwijs van de Nederlandse Taalunie heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan NT2-toetsing in Nederland, in Vlaanderen en in het buitenland. Met name onze directe betrokkenheid met nieuwe vormen van toetsing en beoordeling die het gevolg zijn van de komst van het Common European Framework of Reference waren aanleiding voor seminars, overleg en rapportages aan de diverse betrokkenen. Het is geboden daarnaast een openbare discussie te voeren over NT2-toetsen en -examens. Een eerste aanzet voor een maatschappelijke en inhoudelijke discussie over het onderwerp is het onderhavige pamflet. De gemeenschappelijke uitgangspunten die de basis voor verdere ontwikkelingen zouden moeten vormen liggen in dat pamflet.

We hopen dat we, vanuit het Platform en samen met de betrokken deskundigen, een open gesprek kunnen voeren over inrichting, doelstellingen en het juist gebruik van toetsen en de opbrengsten van toetsen met niet alleen beleidsmakers en politici, maar ook betrokken docenten en andere professionals die toetsen moeten afnemen of beoordelingen moeten geven.

Simon Verhallen Voorzitter Platform NT2 voor Volwassenenonderwijs

Referentie
Auteur(s): 
Verhallen, S.
Uitgever: 
Nederlandse Taalunie
Plaats: 
Den Haag
Totaal aantal pagina's: 
1
Downloads
Bestelinformatie
Kunnen exemplaren aangevraagd worden bij de Taalunie: 
nee
24 september 2012

Aanvraagformulier

Met onderstaand formulier kan u een papieren exemplaar aanvragen van verschillende publicaties van de Nederlandse Taalunie. In het selectieveld bovenaan ziet u welke publicaties nog in papieren vorm beschikbaar zijn. Alle Taalunie-publicaties kunnen steeds via deze website gedownload worden.