Tijdschriftenarchief

Tsjip/Letteren

Tsjip/Letteren was een vakblad voor literaire, culturele en kunstzinnige vorming, bedoeld voor docenten Nederlands, CKV en literatuur in de moderne vreemde talen in de volle breedte van het voortgezet onderwijs.

Tsjip/Letteren verscheen van 1991 tot 1996 als 'Tsjip: tijdschrift voor literaire vorming', en vanaf 1997 als 'Tsjip/Letteren', na samengaan met het tijdschrift 'Letteren'. In 2005 hield Tsjip/Letteren op te bestaan.

Alle nummers van Tsjip / Letteren zijn gedigitaliseerd en integraal in te zien op www.taalunieversum.org/tsjip-letteren. Deze voorziening is mogelijk gemaakt door een schenking van de Vereniging van het Onderwijs in het Nederlands, en tot stand gekomen in overleg met de uitgever van Tsjip / Letteren, en in samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Praktische informatie

Verschijningsfrequentie:3 à 4 nummers per jaar
Abonnementen:-
Losse nummers:Het is niet mogelijk om aan losse nummers te komen.