Tijdschriftenarchief

Alfa-nieuws

Alfa-nieuws was een tijdschrift voor docenten in de volwasseneneducatie en het voortgezet onderwijs in Nederland en Vlaanderen. In december 2012 is het laatste nummer van ALFA-nieuws verschenen. De jaargangen 6 (2003) tot en met 15 (2012) werden uitgegeven door Uitgeverij Couthino.

Het tijdschrift was gericht op docenten die lesgeven aan jongeren en volwassenen (autochtone en allochtone) die moeite hebben met lezen en schrijven, die weinig of geen schoolervaring hebben en vaak het Nederlands als tweede taal nog niet mondeling beheersen. De onderwerpen gingen over leren lezen en schrijven, leren leren, leren rekenen en om praktische maatschappelijke vaardigheden. Alfa-nieuws gaf aandacht aan nieuwe leermiddelen en werkwijzen, geeft tips of verhalen die direct in de klas gebruikt kunnen worden, biedt discussies over didactiek en geeft achtergrondinformatie over cursisten en talen.

Het digitale archief van Alfa-nieuws dat te raadplegen is op www.taalunieversum.org/alfa-nieuws is mogelijk gemaakt door een schenking van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands, en kwam tot stand in overleg met de uitgever van Alfa-nieuws, en in samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Praktische informatie

Verschijningsfrequentie:4 maal per jaar
Website:Alfa Nieuws
Abonnementen:- niet meer verkrijgbaar -
Losse nummers:Losse nummers kosten 5 euro en kunnen besteld worden bij: Coutinho BV Postbus 333 1400 AH Bussum tel. 035-694 9991 info@coutinho.nl