Tijdschriftenarchief

Moer

Moer was een uitgave van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (VON), die in september 2004 werd opgeheven. Moer verscheen voor het eerst in 1969, en de laatste uitgave (nummer 2004-4), verscheen in februari 2005.
Het blad richt zich op de vernieuwing van het onderwijs in het Nederlands op alle niveaus, van basisonderwijs tot volwasseneducatie, van moedertaal tot NT2 en Fries. De artikelen zijn vaak praktisch bruikbaar voor leraren. Ook kwamen nieuwe ideeën of visies aan bod en verslagen van experimenten in het onderwijs. De doelgroep was: leraren Nederlands, NT2 en Fries op alle niveaus, van basisonderwijs tot en met hbo/universiteit, alsmede studenten pabo en lerarenopleiding.

Deze voorziening is mogelijk gemaakt door een schenking van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands, en kwam tot stand in samenwerking met de uitgever van Moer.

Praktische informatie

Verschijningsfrequentie:Moer is in september 2004 opgeheven. Het tijdschrift verscheen 6 x per jaar, vanaf 2002 4 x per jaar. Per jaargang is een extra dik nummer gewijd aan een actueel thema.
Abonnementen:Aangezien de VON en Moer opgeheven zijn, is het niet meer mogelijk om lid te worden van VON of een abonnement te nemen op Moer.
Losse nummers: De liquidatoren van VON hebben de Nederlandse Taalunie een schenking gedaan om het digitale archief van Moer te publiceren op Taalunieversum. Het volledige archief vindt u op www.taalunieversum.org/moer.