Tijdschriftenarchief

VonkVONK is een tijdschrift voor iedereen die met het onderwijs Nederlands begaan is: leraren Nederlands van het basis- tot en met het hoger onderwijs, maar ook leraren van niet-taalvakken, opleiders, begeleiders, ontwikkelaars en beleidsmakers. Het laatste nummer van Vonk verscheen in juli 2011 (jaargang 40, nummer 5), en bevat een selectie van artikelen verschenen tussen 1989 tot 2011.

Elk nummer bevat enkele artikelen waarin recente vakdidactische inzichten praktisch vertaald worden. Thema's die frequent aan bod komen, zijn: mondelinge vaardigheden, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, taalbeschouwing, literatuuronderwijs, anders evalueren, integratie van ICT, omgaan met taalleerproblemen, talenbeleid, taalgericht vakonderwijs en nieuwe vormen van leren. Daarnaast heeft Vonk vaste rubrieken met uitgewerkte lesmodellen, standpunten, recensies en signalementen van internetsites, tijdschriften en nascholingen.

Alle nummers van Vonk zijn gedigitaliseerd en integraal in te zien op www.taalunieversum.org/vonk. Deze voorziening is mogelijk gemaakt door een schenking van de Vereniging van het Onderwijs in het Nederlands, en is tot stand gekomen in overleg met de uitgever van Vonk en in samenwerking met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

Praktische informatie

Verschijningsfrequentie:Vonk verscheen van 1970 tot 2011 vijf keer per jaar (februari,april, juli, oktober en december). Elke jaargang bevat een of twee themanummers.
Website:Vonk
Abonnementen:-
Losse nummers:Losse nummers kunnen besteld worden via de website van Vonk. De kostprijs varieert al naar gelang de verschijningsdatum en het aantal pagina's.